Hyresvillkor

Vad gäller då jag bokar stugan?


Någon i sällskapet ska vara över 25 år för att boka stugorna 

Allmänna villkor för uthyrning av stuga och rum. Antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är Björnidets Stuguthyrning i Sälen.

Björnidets Stuguthyrning har F-skattsedel.

I egenskap av uthyrare är Björnidets Stuguthyrning skyldiga att se till att:

ni får en skriftlig bekräftelse på er bokning

ni får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, dock ej innan ni betalat hela hyran för stugan

stugan stämmer med beskrivningen

ni informeras om alla väsentliga förändringar, som rör er bokning

ni får disponera stugan från kl. 16.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat har bekräftats.

Om ni inte är nöjd med stugan, så är det till Björnidets Stuguthyrning ni skall vända er till. Läs om detta nedan.

När blir min bokning bindande?

Både Björnidets Stuguthyrning och ni är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och ni betalat bokningsavgiften/anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När skall vi betala?

Om ni bokat tidigare än 60 dagar i förväg är bokningsavgiften/anmälningsavgiften 10 % uthyrningstillfälle minumum 500 kr. Bokningsavgiften/anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till er. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast angivet förfallodatum på den faktura Björnidets Stuguthyrning kommer att skicka.

Vad händer om ni inte betalar i tid?

Om ni inte betalar bokningsavgiften/anmälningsavgiften i tid har Björnidets Stuguthyrning rätt att stryka er bokning. Om ni missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från er sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om ni vill avboka?

Ni kan avboka skriftligen eller via e-mail till Björnidets Stuguthyrning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan. Björnidets Stuguthyrning är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om ni avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver ni inte betala mer än bokningsavgiften/anmälningsavgifen på 10 % minimum 500 kronor.

Om ni avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, har ni betalat/ska ha betalat resterande del, 90% av hyran.

Om ni har betalat hela hyresbeloppet få ni tillbaka mellanskillnaden om Björnidets Stuguthyrning lyckas hyra ut stugan till någon annan för samma eller något lägre belopp återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för bokningsavgiften (= expeditionsavgift) på 10 % minimum 500 kronor.

Vad har ni för rättigheter?

Om Björnidets Stuguthyrning inte tillhandahåller stugan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda er en annan stuga vars skillnader mot den ni bokade är så små att de saknar betydelse för er, så har ni rätt att säga upp hyresavtalet. Björnidets Stuguthyrning måste då betala tillbaka allt det ni betalat, med avdrag för den nytta ni kan ha haft av stugan.

I stället för att säga upp hyresavtalet, kan ni begära att Björnidets Stuguthyrning sätter ned hyran.

Om ni har klagomål bör ni framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör ni anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Ni har rätt att sätta någon annan i ert ställe och Björnidets Stuguthyrning måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Ni måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 kronor.

Vad har vi för skyldigheter?

Ni måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Ni ansvarar själva för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att ni eller någon i ert sällskap varit vårdslös. (En hemförsäkring med utökat reseskydd brukar täcka denna typ av skador. Se över ert försäkringsskydd!)

Ni får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och ni får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad stugan är uthyrd för.

Ni får heller inte uppställa husvagn eller husbil på fastigheten utan fastighetsägarens tillåtelse. Och ni får inte koppla in husvagnen eller husbilen på huset elutag. 


Elbilar är förbjudna att ladda i vanlig vägg- och motorvärmaruttag. Vägg och motorvärmaruttag är inte gjorda för att ladda bilar och klara inte högbelastning. Källa:elsäkerhetsverket.


Ni måste städa ordentligt före avresan. Om ni missar detta kommer Björnidets Stuguthyrning att utföra städning på er bekostnad. (Dagspris givet av städfirman)

Ni måste lämna tillbaka samtliga nycklar till er stuga/lägenhet vid avresan. I annat fall debiteras ni en avgift från 2000 kronor för låsbyte.

Avtalet upphör att gälla med omedelbarverkan om:

ni eller någon i ert sällskap uppträder störande i lägenheten/stugan/området.

ni eller någon i ert sällskap begår skadegörelse i lägenheten/stugan/området.

lägenheten/stugan används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla på grund av ovan nämnda fall måste ni och ert sällskap omedelbart flytta från lägenheten/stugan och ni äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.
Krig, naturkatastrofer, strejker mm: Både ni och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken ni eller vi kunnat förutse eller påverka. Björnidets Stuguthyrning är i så fall skyldiga att snarast betala tillbaka vad ni betalat, med avdrag för den nytta ni haft av stugan.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till Björnidets Stuguthyrning med eventuella klagomål. Tänk på att era möjligheter att få rättelse kan minska om ni dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i er hemkommun kan hjälpa er.

Vilka är bytesdagarna?

Bytesdagar är söndagar alternativt torsdagar vid hyra av kortvecka. Avvikelser kan förekomma i vissa fall men framgår då av faktura. Stugan får tillträdas tidigast klockan 15.00 ankomstdagen och skall lämnas senast klockan 11.00 på avresedagen.

Hyrespriset inkluderar kostnader för uppvärmning och belysning, om inget annat anges.

Vilken utrustning ingår i hyran?

Då inte annat anges är stugan utrustad för självhushåll och har varmt och kallt vatten, el-värme, elspishäll, micro, diskmaskin, kylskåp/frys, dusch och wc, i vissa hus, bastu samt braskamin.

Sänglinne, handdukar och brasved toalettpapper och hushållspapper och liknande ingår ej. Tänk på att diskmaskinspulver/tabletter kan vara bra att ta med om ni tänker använda diskmaskin. Bostaden får ej bebos av fler

personer än uppgivet bäddantal. Ingen uppställning av husbilare eller husvagnar. Rökning är ej tillåtet i stugan.

 

Välkommen till en trevlig vistelse i våra stugor!


 


 www.bjornide.se                                   Mail: info@bjornide.se